Zorg voor mens en milieu

Bij StoreMax staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog op de agenda, hierbij zetten wij ons in voor mens en milieu. We blijven continu vernieuwen en verbeteren. Steeds efficiënter en duurzamer. Nieuwe producten, nieuwe productgroepen, nieuwe toepassingen. Vertrouwde producten, vertrouwde kwaliteit. We streven naar zoveel mogelijk gebruik van grondstoffen uit duurzame bronnen en maken ons sterk voor duurzaam beheerd bos. Gecontroleerde houtkap is immers van cruciaal belang voor het behoud van de ecosystemen van onze planeet.

pefc-logo.png